Skjenkebevillinger

På Svalbard kreves bevilling for skjenking av brennevin, vin og øl. Longyearbyen lokalstyre er delegert myndighet til å avgjøre søknader om varige skjenkebevillinger, samt søknader om bevilling for enkeltstående anledninger innenfor Longyearbyen arealplanområde. Dette gjelder bevillinger både i forbindelse med nyetableringer av skjenkesteder, varige endringer i eksisterende bevilling, samt fornyelse av tildelte bevillinger hvert annet år.

I forskriften om alkoholordning for Svalbard er det tolket slik at en skjenkebevilling gir bevillingshaver tillatelse til også å kjøpe alkoholen som skal skjenkes.

Søkere av skjenkebevilling for en enkeltanledning kan søke om kjøp av alkohol der Longyearbyen lokalstyre pålegges å sette rimelig kvantumsbegrensninger.

Adminstrasjonsutvalget innstiller i forhold til faste skjenkebevillinger, mens Lokalstyret selv tar den endelige avgjørelsen.

Bevillingssøknader som gjelder skjenking utenfor Longyearbyen arealplanområde tildeles av Sysselmannen.

Klageinstans i forhold til skjenkebevillinger avgjort av lokalstyret er Sosialdepartementet.

Lokalstyret vedtok i møte den 12.4.2016 ny ruspolitisk handlingsplan for Longyearbyen for perioden 2016 - 2023. Denne planen, som også inneholder skjenkebestemmelser, er styrende for Longyearbyen lokalstyres oppfølging av det ruspolitiske arbeidet, blant annet ved tildeling av skjenkebevillinger.

Både ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelsene er styrt av forskrift om alkoholordningen på Svalbard.

Søknader forelegges Sysselmannen på Svalbard til uttalelse før tillatelser kan gis. Etter anmoding fra Sysselmannen på Svalbard gjør vi oppmerksom på at søknader må sendes inn i god tid før arrangement, det må beregnes 2-4 uker behandlingstid.

Kontakt:
Postmottak@lokalstyre.no

Tips en venn Skriv ut